Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geloof, *t welk gelooft wordt! het Praten e» Babbelen, vmdweeperij, Tolerantie, Bijgeloof, en Predikanten- weezen, 't welk zo veele longen in den Aaflem houdt, zo veele Vingeren van Schrijjyeren in beweging brengt, en zo veele Drukperfen aan de Koft helpt! hiervandaan eindelijk, het eeuwig, Metzelen, Timmeren, Witten, Verwen, JCwasten, Schuuren, Schrobben, Boenen en Opfchikken, van het Kerkelijk Leer • Gebouw, 't welk daardoor eindelijk eene geheel andere uiterlijke gedaante, een geheel ander Exterieur verkrijgt, gelijk het Huisje van Maria te Loretto. 't Waare immers beeter geweest, men hadt', ter Bevordering van den Aandagt vroomer Pelgrim men aan hetzelve zijne eigendomlijke gedaante gelaaten, dewelke hetzelve hadt, toen de lieve Engeltjes hetzelve naLore/wtranfporteerden, terwijl het thans , in een kostbaar Foutteraal fteekende, niet meer met ligchaamelijke Oogen, maar enkel en alken met de Oogen van het Geloof kan befchouwt worden. Dit is de eerfte Oorzaak.

De Tweede Oorzaak van al die Wanorde en haspelarijis, dat onze Theologanten, te weeten de Infuïeerden, of die den Do&oraalen hoed op het hoofd hebben, en de FacuMsten, enkel en alleen hun Werk maaken, van dat Vak waarin zij leeven en zich bewegen ! Zij weeten van geen ander Werk , drij?

yen geene lijfftudie, gelijk de mindere Kerkdijken, jtoen; maar doorbooren, doorkaauwen en doorkna;i R 3

Sluiten