Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m 264 y

Zendt ze naar de huizen der Koningen, om ej Sóupen en Soucen uit te maaken en oogst daarvoor den lof en de toejuiching der Gekroonde Hoofden in. De Vierdï is een Meefter lis Metaal - arbeid gelijk Tuéalkain, om Kunstwerk en Inftrumenten te feilen. De Vyfde', vroett en graaft in de Woefteny van oude Oirkori-

den , die de Schietzvorm doorknaagt heeft ■

( nulla regula fine exceptione ! geen Regel

zonder uitzondering- Ik kenne osk een ' liefhebher van oude Papieren, Oorkonden en docurnenten, die de Schietwórm doorknaagt heeft en die des al niet te min toch gaarne kettermaakt.) -— en zoekt na de Wortelen van de duitfche Taal: hij verftaat de kunst de Wortelen ünaakelijk te bereiden ! En de Zesde befchrijft de hiftorie van zijn Vaderland, om gelegenheid te vinden , aan de geheele Waereld zijne Predikants Wooaing in eene Print te vertoonen. Dat alles doen zij zonder hun Ambt te verzuimen en te benadeelen en gedragep zich juist als Paulus, die zjjn Apoftelamlot door het maaken van Tapijten niet verwaarloosde of benadeelde.

Bijaldien alle onze Theologanten het voorbeeld van deeze waardige Ambtsbroederen beliefden te volgen : bijaldien Niemand hunner aan zijne Studeertafel of voor zijn Leüenaar ging zitten , om èene Nieuwe Leer uittevinden, en eene paradoxe £>f heterodoxe Helling uittebroejen, ten zij'dat hij,

tl

Sluiten