Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m 284 §»

Want de hoofdzaak verliest er niets bij, maar zoue? veeleer door winnen: wanneer hij zich over deeze gebeurtenis K*) met die woorden verklaarde, die men op de plaatzen in de Nota aangeweezen, vin« den kan, en die ik tot gerief van u en van anderen hier vertaalt inlasfchen zal:

„ De Menfch was krankzinnig (zegt de aangehaalde Recenfent') zijne bedorvcne Imaginatie „ fchiep hem eene Legioen Duwtlen,enRafernij was „ het, die hem deed wenfehen , dat de Menigte van „ Duivelen in de Kudde mogt vaaren. De Heiland, „ die door zijne Wonderwerken, nooit Schade ver„ oorzaakt heeft, liet het thans uit wijze redenen ge„ fchieden. Uit alle gewesten kwamen Lijders tot „ hem, en wierden van hem geholpen. Zeer

« ge-

(*) Dus heeft zich de Recenfent van M. J. G. Mevers, Hifloria diaboli, feu comnuntatio dt Diaboii mahrumque fpirituum exiflentia, flatibus, judiciis, confiliis, poteflate. Tubingae. 1777. daarover verklaart in zijne Recet,fie die men vindt: in der erflen Ahtheilung des An-

langes zum XXV XXXVI. Bande der Alge-

weiren deutfehen Bibliotbek pag. 116. en de Schrijver der Gefchicbte der Menfchhcit und der Religion, in Etzdhlungen zur Unterweifung der lugend. Btrlin 1776. I. c. pag. 210. volg. Ziet ook Farmer over de iacmonifebe Bezetenen Tweede Hoofdfluk, tweede afdeelirjg pag. 157 — 216. Ned: Fertaaliuz.

Sluiten