Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

289 §9»

,Het is eene booze, fchandclijfccj 5, enfchadelijkegewoonheid,vvclkc „ in onze dffgetrj; onder de Broeden s, ren is ingekroopen, die nogthans ,t een en hetzelve geloof belci-

den , cn door eenerlei mtcriij„ ken godsdienst onderling ver„ bonden zijn, dÊf% — zodra ic3, mand den gebaanden weg ver* 5, laat., en van anderen afwijkt, 'c ?J zij in Manieren van fpreken, 't

zij in Manieren van zekere waar„ heden te verhandelen t zekere

fchriftuurtekftcn te verklaaren,

of zijn gevoelen voorteftellen^— S9 zich terftond Woordenvkters (of

Mikrologen~) vinden, die hem

dwalingen en Ketterijen aantij„ gen, hem met den gehaatcn Naam „ van een Anmnïaan of Socïnï-

aan brandmerken, en hem als ,j zulkecn, bij anderen zwart en 9i verdacht maaken en aanklagen,

Daardoor wordt de Christelijke T „ lief-

Sluiten