Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS NA GUINËA

'■ÉN DE

CARIBISCHE EILANDEN,

GS8S8S8SÉ.S3S5SSSSSSS8S$®5Sa EERSTE BRIEF.

Hoofd-fon CHRISTIAANS-

b u r g op de Kust Guinea ± • den 10 Novemb. 1783.

Èa qua foimüs, [unt pars minima eorum, quA ignoramus.

LINNiEUS.

(jij weet, zeer waarde Vriend, dat ik, opden tweeden Julij dezes jaars,als Pasfagier aan boord ging van een Compagnie-fchip, genaamd Prins Fre■dcriks Hoop, het welk de reis van Koppenhagen nal de Deenfche ■ Etablisfementen zoude doen. —— Tot dat einde ligtten wij den volgenden morgen de ankers, zagen omtrent den middag, het, wegens 't A ver-

Sluiten