Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

('13 )

fjen "van duizenden opkomen. Maar, even als deze zig vermeerderden, nam ook het getal hunner vijanden toe*. Eene heel witte, en eene graauwe foort van Meeuwen, (u; Schollevaars,; Zeeraaven en Reigers in de lugt, en in het water de Zeebrazems, O) halve Kurte, f j) en Boniten, met veele andere foorten maakten hen het Leven zuur. Eenige der laatften wierdeuj met den hengel, andere met de fpeer gevangen , waarvan zommige 15 ponden en meer woogen. Ik onderzogt de kieuwen, en vond ze met ontelbaare Eendogen bezet. O) Het aartigfte was, dat alle deze in eene regte lijn geposteerd Waren, en als een Corps Zoldaaten op de Kieuwen rond marcheerden.

Den I3den Odtober zagen wij de Kaap de tres Puntas, of den uithoek der drie fpitfen van de kust van Guinea, en terltond daarna het eerftë Hollandfche Fort. Wij hielden ons digt bij het Land, en hadden het vermaak, van de beide Hoofd - forten, St. George del Mina der Hollanders , en Cape Coars der Engelfchen, met veele

andere mindere te zien. Tegen den avond

ging

(«) Lari. • (#) Coryphaena Hippurus. linjj.

OO Dezelfde foort, maar meer volwasfen.

(2) Monoculi, eene van dat foort, welke ik aan den Haaij vond, verfehillend.

Sluiten