Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<*9>

hem en zijne Armee van Negers te komen, welke daar in de legerftede, iedert eenige weeken , bijeen getrokken was, om eene andere Neger-natie •> aan de overzijde der Volta woonende.* en den naam van Auguaers draagende, tot rede te brengen.

- Doch vooraf een paar woorden van mijne eeffte Landreis in Africa. Het reizen hier te land verfchilt ten eenemaal van het' onze in Europa* Men heeft noch paarden, (0) noch wagens, maar men word in eene zogenoemde hangmat, zijnde een laken, het welk aan eene ftertg vast gemaakt, word , van menfchen op het hoofd gedraagen*Tot eene reis van tien mijlen gebruikt men agt' Negers , welke elkander beurtelings twee en1 twee verpoozen. In dit handwerk zijn ze zeer be-: dreeven, leggende den weg van Chrisüaansburg_ na Friedensburg, dien men op tien mijlen rekend, gemeenlijk in ia uuren af. Wanneer 'ei? geen haast bij de reis is, reisd men liever 's nagts, om de groote hette te ontgaan, welkej hier wegens de weêromkaatzing der zonneftraalen zeer iterk moet wezen , om dat de Ne* gers, altijd , zo digt, als mogelijk is, bij de Zee

gaari,

(a) Uitgenomen een eenig bij elke bezitting, het Welk als eene zeldzaamheid wel 200 mijlen verre Uit het Land na den Zeekant gebragt i?. ^ B a

Sluiten