Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brek, dewijl de muur van onderen na boven gefcheurd, en het bolwerk da n- .'oor onbruikbaar is geworden. Men tragt het wel, zo goed als mogelijk is, te lappen; maar een enkel gebruik der 4 Kanonnen, welke het heeft, is gefchikt, om het weêr in den gebrekkigen ftaat te ftellen, en men zal gedrongen zijn, om het bolwerk, of zelf wel het geheele Fort, op nieuw te bouwen.

De Negerij, welke de kleinfte niet is, heeft hier nog meestal ronde huizen, zo als die te Christiaansburg insgelijks gehad heeft. Wat de Taal betreft, daarin verfchillen de Ningoèrs reeds van de Akra'èrs. TA) noemen zig zelv' Adampers, en hunne taal Adampisch, welke een mengzel is van Asfiantheïsch, Krepeïsch en Akraïsch. Deze Natie is talrijk, levende niet onder een' Koning, maar in kleine Republieken. De Adaërs Zijn insgelijks van de Adampifihe Natie.

Naa dat iic hier één' dag had uitgerust, vervolgde ik, met verfche Negers, mijne reis na Ada.

Op dezen langen weg van omtrent twaalf mijlen ontmoet men, thans, niet eene eenige Negerij, of een Komptoir der Europeërs. Weshalven men genoodzaakt is , zoo men niet een tijd van 16 uuren honger en dorst kan lijden, zig met de noodwendigheden daartoe te voorzien. Voor dezen lag, op een kleinen afftand van de Zee, omtrent ten halven wege van Ningoa

na

Sluiten