Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 165 )

kleine bel van goud vast. De plaatzen, welke gefchooren worden, moeten, ten minften alle agt dagen vernieuwd worden: Voorpaamen laaten zig dagelijks fcheeren. Aan de plaatzen behalven het hoofd en den baard, alwaar bij volwasfencn ook hairen pleegen voort te komen, dulden de Negers van beiderlei geflacht volftrekt geene hairen, en zelfs het draagen van een baard is bij zeer weinigen flegts in gebruik, laatende jonge krijgslieden dien meest ter langte van drie duimen aan de kin groeijen. Hij is altijd zwart, maar komt anders taamelijk nabij den baard van een Europeer.

Hunne overige ftaat verfchilt bij den éénen en anderen zo zeer, dat men 'er een geheel boek van konde fehrijven, indien men alle wijzen van opfchik wilde aanhaalen. Eenigen draagen oorringen naar de Europeïfche manier; anderen een> halsband van koraalen, inzonderheid de Krepeërs, Zij maaken een foort van koraalen van witte mosfelfchelpen, die ze op een' fteen tot dit gebruik llijpen. Andere zeer Voornaamen hebben een ruim, tot over de borst na beneden hangend fnoer van duimdikke echte roode koraalen ;(b)het welk hen wel de Waarde van twee Mans-flaaven (320 rijksdaalders) bij de Europeërs kosten kan. Die

vaa

CO Ifis mbilis linn.

L 5

Sluiten