Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9M )

NEGENDE BRIEF.

Hoofdfort Christiaansburg iri Guinea den ao/ien Aprils 1786.

Xn mijn' Iaatften, van den ióden ÖStober 1785, onderhield ik mij met U nopens de zeden ert gebruiken der kinderen dezes Lands. Laaten wij nu zaaklijk befchouwen, hoe we ons zelv' gedraagen in een land , waarin ons bloed zo wel als onze zeden zig veranderen. ( Alle Europeërs , zig in Guinea ophoudende, van welke Natie zij ook mogen wezen, zijn, of in dienst der koningen, of der Kompagnien. De Portugecfen waren het, die allereerst, omtrent het midden der 15de eeuw , de kust Guinea rond zeilden. Zij bouwden op de goudkust, wier Natie zij het befehaafdst vonden, verfcheiden vaste plaatzen of fortresfen , waarin zij hunne Waaren borgen, om met de inboorlingen koophandel te drijven. De Goederen, die zij, in het begin, van de Negers, bij de verruiling hunner Waaren, in betaaling namen,bepaalden zig voornaamlijk tot goud en elpenbeen. Maar, naa dat men, bij het einde dier eeuwe, Columbien ontdekte, de weelde nopens voortbrengzelen, daar zijnde,

Sluiten