Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 334 )

De Noord- columbiërs, zo wel als andere Na« tien, zoo ze niet regelregt uit Europa komen, hebben vrijheid, om hier te handelen, maar moeten hunne betaaling in wisfels, Rum, of Malas (Siroop) neemen. Inmiddels weeten de Kooplieden wel wegen, om de fchepen met zuiker en koffi te bevragten, hoewel het een gewaagd werk is. Zij belaaden naamlijk 's nachts kleine vaartuigen met deze goederen, en zenden ze na Eu. Jlatius, of eene andere vrije .haven, waarheen dan zulk een fchip volgt, en zijne laading voor Europa inneemt.

Martinique ligt voor den Columbifchen handel Zeer gelegen} weshalven hier ook magazijnen van allerleie Waaren der waereld zijn'. Van hier heeft men gelegenheid na alle overige Franfche bezittingen in dit waerelddeel, waardoor ze met alle noodwendigheden voorzien kunnen worden.

De voornaamfte uitfpanningen der Franfchen in deze lugtftreek zijn de Toneelfpelen. Zij hebben een zeer fraajen Schouwburg te St. Pierre, welke verfcheide beroemde Europeefche in grootte en fmaak overtreft. Hij heeft een groot Plein, en voor 't portaal is eene hoogte, daar de rosbaardraagers aan de e'éne zijde op, en aan den anderen kant na beneden moeten gaan. Hij heeft vier onderfcheide Logien, wier eerfte na buiten, rondom eene gaanderij heeft, op welke men zo_ lang vertoeven kan, tot dat het Tooneelfpel begint, of wel geduurende hetzelve verfche lugt te

' fchep.

Sluiten