Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEBURGERS, XXI

maar weinigen zyn , onder het fchryveiule Legio, die er regt toegejchikt zyn. Hun ontbreekt die gemeenzame kennis die ons in /Iaat /lelt om te weten hoe wy onze gedagten moeten uitdrukken , om ver (laan te worden, door hen , die wy aan/preken. Het hapert, dikwyls, véél méér aan de wyze van zeggen , dat men ons niet ver/Iaat, dan wel dat het geene waarover men /preekt boven het gemeene bereik is. Deeze zwarigheid hebben wy , zo veel in ons was, zien te overwinnen.

Maar! hier doen zich nog veele grooter zwarigheden op. Wy doen onze perfoonen'zelf fpreken! En zo wy een Ambagtsman , eene Werkmeid, een Boer, een Tuinman enz.

#* 4. laaien

Sluiten