Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB ZINGENDE"' WERKMEID* 45

En zyn zy goed voor loon en kost. Dan dienen by goê liên.

'k Zeg altoos, yder op zyn post, Dat 's best; ik heb 't gezien.

Ik ben te vreden met het myn'. En 't was reeds zo van ouws:

Daar moeten zo wel dienstboon zyn, Als Heeren, en Mevrouws.

„ Elk die getrouw zyn pligt betragt* „ In zynen levensftand,

,, Leeft ook tot nut van zyn geflagt, „ En ook voor 't Vaderland.

„ De mensch is 't die zyn plaats vereert, „ Maar niet de plaat? den mensch:"

Dit heeft my myn Mevrouw gcleert; Ik vond die les naar wensch.

Ik

Sluiten