Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€4 »ï burgervrouw', moeder;

'k Zal nooit de ryke Liên benyden 3 Maar my in myn geluk verblyden; «, Die vergenoegt leeft, leeft verheugt." Dit zullen we onze kindren leeren, Ook, dat ze hunn' Schepper moeten eeren, En dienen van hun eerfte jeugd,

,9, 't Volmaakte is op geen plaats te vinden; * Zei laatst een van myn man zyn vrinden >

Die zeker ryker is dan wy: Hy heeft van alles overvloedige Wat is 't ? Het mensch is Iteeds zwaarmoedig;

En zyne vrouw is net als hy,

De Dominè, daar ik by woonde * Eer Krelis my zyn huis uit troonde,

Zei altoos: „ Die zyn pligt betragt,

,, Heeft voor Gods ongunst niets te vreezen s „ Die menfchen mogen vrolyk wezen;

'k Heb duizendmaal daar aan gedagt.

Wy

Sluiten