Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET GELUKKIG BUITENLEVEN*' ï!?3

Daar ik des in betrekking fta Mee God, ert met het reedlyk wezenj

Neem ik den dierbren tyd te raê, Om in het Scbeppings Boek te lezen $

Dat heerlyk Boek, dat zó véél zegt?

Dat altoos voor ons open legt.'

o Schoonë fykên dèt Natuur * Der dieren, planten, dat der ileenen^

Wat wyde ik ü niet menig uür! 't Wordt alles door u ovèrfcheeneiï

Wat Hoogmoed 't meest behaaglykst nóèmt'g

Waar op de trotfche Staatzucht roemt.

't Is alles klein dat" men' hier viridtt En trekt dit onze grootfte wenfehen?

Is" dit het goed door ons bemint? Heeft God ons in den rang der menfchen

Geplaatst, om' zulk een keus te doen?

Wie is- hy die dit kan vennoên ?

H Kreeg

Sluiten