Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUIZELYKE ZAMENSPRAAt

Wys: Liefhebbers van de vrolykhfid. D Ë MAN.

We, wyfje lief, waar is de tyd

Na onzen trouw gebleven? Wat zyn wy al een jaaren kwyt5

Van wat al zorg ontheven! Daar is altyd al onze Jan;

Ik kan hem niet befchouwen, Óf 'k denk, wel knaap jy wordt een man;

Hoor wyf, hy moet maar trouwen.

D E V R O ü W.

Wel kind, 't is vyf-en-twintig jaar Dat jy naar my kwaamt vryen;

je weet, ik talmde niet, myn vaèr, 'k Dagt, laat hy zich vertyyen.'

VjrV

Sluiten