Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïS5 DE GEMOEDELYKE VADER.

„ Uwes zoons, van de Erfgebrekess s „ In den Doop, 't verlosfings teken.

j, 'k Zal hem ook naar myn vermogen 3, Onderwyzen in die Leer';

„ 'k Zal hem duidelyk betogen, „ Dat zy u meest ftrekt tot eer';

„ Dat zy 's menfchen hoogmoed fnuikt j

j, Dat, zo zy niet wordt misbruikt, „ Ze ons den besten troost kan geven, „ In den dood zo wel als 't leven.

„ In den grooten dag der dagen, „ Zal deez fchare nu by een,

„ Met u nog getuignis draagen, „ Dat ik fpreek het geen ik meen;

„ Dat ik u, myn God, niet loog,

„ Noch door fchyn het volk bedroog, „ 't Zy om eer of tydlyk voordeel: 'k Wagt hier op het eeuwig oordeel".'

D E

Sluiten