Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

? A N (?» *0£

Aan Wien van ten valt dit geluk ten deel ? ■ Wie ziet zich in 't bezit van dit juweel ?

Wat zegt óns hart? Öns hart zal nimmer liegen.'

't Vernuft, öja, kan meermaal ons bedriegen; 't Verbindt zig met den dierelyken fmaak: Verwerpen wy zyn vonnis in dees zaak.

Wat zegt óns hart? „Die zich verflaaft aan fchyn, Zich zelf niet kent, kan nooit gelukkig zyn. „ Pligt en Gekik zyn haauw aan een verbonden ,j *t Wordt nergens dan in 't ryk derDeugd gevonden," ö, Zoek het in 't gëwest der Dwaasheid niet; \l 'tls flegts zyn' fchimm' die gy daar hupp'lén ziet,

GeehRöem,geenRang,geeriftaat,geèn overvloed! „ Geeft waar geluk aan 't welgeftelt gemoed. „ Hoe hoog doo'r 't Lot een fiervling zy gezeten, I Het doet hem die behoefte niet vergeeten „ Waar door zyn' ziel ontroert wordt en ontrust* Gelukkig zyn: dit is, dit blyft zyn lust.

Q ,/ Out-

Sluiten