Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ro Z a n- g.

Ontvloog misfchien; die hemeltelg deze aard' i „ En was de mensch zyn byzyn gantsch onwaard"'

„ Zoek dan niet meer; veigeckch is al uw poogen;

„ Verftool de Hoop: de Hoop heeft u bedrogen;; „ Getroost u dan uw ongevallig lot, „ U opgelegt door een geduchten God.

„ o Sterfiing! dus, dus fpreekt Zwaarmoedigheid; „ Ontviugt haar! waak! dat zyu niet verleid' t. 39 Tot nüttelooze of fchandelyke daaden..

Hoe vaak heeft zy de Eenvoudigheid verraaden,

. En overfchreeuwt het edele verfland! ,, De ondankbaarheid treedt morrend aan haar han

„ De Alwyze is ook algoed: die fchept, bemint.

„ Hem dien ge aanbidt is uwe beste vrind, „ Uw Vader, die u kroont ^net zegeningen, j, Schoon hy u ftelde in onderfcheiden kringen.

„ Deze aarde is nog een juichend Paradys

j, Voor hem die braaf, die deugdzaam is en wys.

„ Door-

Sluiten