Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER DER LIEDJES. •

Wat is my al vreugd gegeven. . [Bladz. 84.

Wys: Wat is ons al vreugd gegeven. Wel man! hoe kan. . - 133-

Wys 1 Marsch van Desfatl. Wel neen, ik heb geen ffof tot klagen'. . 57-

Wys: 0 Kersnagt, fchoonder dan de dagen.

Wel Wyfje lief, waar is de tyd. . : i42> Wys ; Liefhebbers van de vrolykkeid.

Wat troost voor my dat ik met myn Verftand. 136,

Wys: Pfalm 119. Wie ooit zyn werk met vreugd vefrigt. . 9.

Wys: Het vinnig Jlraalen van de Zon.

DRUKFEILEN.

Bladz. Regel. Staat: Lees:

8. 9. fleesje lleedje

9. 1. verright verrigt 35. 3. Den Minn' Der Minn" 55. 9. kwaêvryêrs kwavryers 66. 2. een eene

ui. 5. myn myne

114. 3. Kreeg, ik Kreeg ik

115. 6. myn myne 133. 6. fleur fleur 140. 12. is 't ontrooven is te ontroovsn. 153, 15. voor al vooral

t'f

Sluiten