Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURLIED. 9

L Dan zaagt gy my met vogtige oogcn, |Bezielt door vriendfchap, ernstig aan, |' Uw' heele ziel was mededoogen, Met my, zo yslYk aangedaan:

Dan viel ik fchreyend voor u neder, I Omhelsde u fpraakloos, met een hart Aan u zo naauw gehecht, zo teder Door lief, doorleed, door vreugd» doorfmart.

: Vergeet ik ooit dien droeven morgen, (Voor my zo-droef, voor u zo blyd,) Door my gewagt met zo veel zorgen, Waar in ik, zittende aan uw zjd ,

U zagtjes in myn arm deed rusten, En aan myn boezem hield gedrukt;

Terwyl we een eeuwig affcheid kusten, Voor gy nog van my wierd gerukt.

A 5 »

Sluiten