Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B'RUïLÖFTS LïEDJÉ, is

Voor het Vaderland te vegtert, |(Wel te weten met den mond,)

't Eene Plan aan 't aêr te hechten |Zo wat fnoeven in het rönd,

Is al wat men uit ziet regten: Wie denkt nu aan 't Echtverbond.

Wie? wel kan men dommer vragenï !A1 de Meisjes, grof of fyn,

Steeds, of boersch; elk fchept behagen 'Om nog eens getrouwt te zyn;

Al de Jongens loopen klaagen, Van, (gy lacht!) van minnepyn!

Menfchen die wat flerk ftudeeren, lOuwe floóven, (zo als wy!)

Moeten fiegts van 't Huwlyk ïeeren, ! Doch wy blyven liever vry;

Maar om 't Huwlyk te vefëeren i. Woonen wy de Bruiloft by.

63 Het

Sluiten