Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l( JRUILOFTS LIEDJÏ.'

6! Het; voorbeeld kan zó ftichten: Als een' Poëtesfe of twee

't Volkje kwellen met Gedichten,' Op de zoete Huwlyks-vreê,

Dan zegt elk: „ Kyk, dat zyn lichten! „ Houd men Bruiloft, zy gaan meê,"

En dat allerlieffte fluistreri Dat elk Bruilofts gast dan doet!

Als wy aller andagt kluistren ; „ Heer, zegt dees: „ dat Rympje is zoet."

„ Zoet? dit zou haar roem verduistren; Schreeuwt een ander, „ 't Véérs is goed"11

Ja, wilt vry in 't Fuikje treeden, Jongens, Meisjes waar ge ook zyt! .

Hoort, die neiging rust op reden, Trouwt, maar als in dö ouwen tyd:

De Echt begunstigt goede zeden,En wy zyn met u verblyd.

Goedé

H

Sluiten