Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GODSDIENSTIGE. 85

Los- en ligtvaerdigheïd zyn zonden • Van 't fchuldig hart; niet van 't gewaad: Waar' deugd aan 't bruine kleed verbonden s Hoe maklyk viel een braave daad!

Myn' kleeding zal betaamlyk wezen,

Altoos gefchikt naar mynen kring; 'k Zal voor geen dwaasheid meerder vreezen

Dan voor 't belachlyk zonderling. 'k Zal my van dwaazen optooi wagten,

Doch niet als een bewys van deugd; Maar om dat hy, naar myn gedagten,

Slegts fpeelgoed is voor onze jeugd.

'k Zal my, zo veel 't kan wezen, voegen Naar yders neiging, yders fmaak;

Maar heb het allergrootst genoegen Jn ftil, in huizelyk vermaak:

F 3 M

Sluiten