Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LENTE LIEDJE.

,Wvs: Sous Ic nom de ïamitié.

Zie, daar komt de Jeugd van 't Jaar, Verfiert met frisfche bloemen , Verfiert met frisfche bloemen,

Liefde en Blydfchap volgen haar. o Wie zou u niet roemen!

ZouJt gy niet welkom zyn!

Brengt gy niet, brengt gy niet Zoele lucht en zonnefchijn?

Lente, zinnebeeld der jeugd,

Hoe kunt gy my behaagen,

Hoe kunt gy my behaagen, Myn' gehele ziel is vreugd!

Wat geeft gy lieve dagen! Waar gy uwe oogen flaat, Pronkt de grond, pronkt de grond

Met bevallig bloemfieraad.

H 5 's Winters

Sluiten