Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gil BEDENDAGSLIEB.

't Gaat hooger nog. Daar wordt aan God gczegti Wat goed, wat kwaad, wat recht is, wat onrecht :i

Hoe Hy zich zelf best wraake kan verfchaffen; .

Wie dat Hy niet, wie dat Hy al moet ftraffen; j Dit 's nog niet al: daar wordt aan God vertoont 1 Wie datzy zyn, om wien Hy't Land verfchoora

Die zelfde man , die zich met drift beroemt Dat hy verdienfte en eigen werken doemt,, Verbeeld zich nu dat God een Land zal fpaareffi Om 't droef geiteen, van — ja ! van fymelaaren Het moest 'er uit; 'k heb van de waarheid blyki Wat is de mensch zich zelf niet ongelyk!

Het volk alrcê, terwyl de Leeraar bid, Ontroert, in zyn-verbeelding fterk verhit,Hoort angftig, en met een neerflagtig wezen , Een langen Text, vol fpherpe dreigtaal, leezen Dien men zo plooit, dat hy voor Nederlajl Gefchreven fchynt, door des Profeeten haflc

D

Sluiten