Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J54- BEDENDAGSLIED,

God zy met om! dit was den zegen Dien wy uit uwen mond verkregen;

De inleiding tot dat fchoon Gebed Het welk ik nimmer zal vergeten: Hoe roerde gy het teêr geweten!

Hoe wierdt het harde hart verplet!

Gy roemde God, als hoogstvolkomen, En met zyn' goedheid ingenomen,

Gaaft gy hem van al 't goede ook de eer'; Betuigde 'sVolks en uw verlangen, Om van die goedheid af te hangen; ■

Want dan behoefden wy niets meer.

Gy laast uw Text, zeer wel berekent, Die kort was, dog zeer veel beteekent:

Jehova is aan allen goed: Hier viel niet veel aan uitteleggen, Gy leerde 't alle uw hoorders zeggen

Met een zeer diep geraakt gemoed.

Sluiten