Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDENDAGSLIEB* 15$

Dees pligten zogt gy 's Lands Regenten, Doch zeer befcheiden, in te prenten,

Vooral in deez verwarden tyd, Die zeer veel doorzicht, zeer veel oordeel, Vereischt, als 't algemene voordeel

Steeds met dat van 't byzondre ftryd.

Hoe ernstig zogt ge de Onderdaanen Tot eensgezindheid te vermaanen;

Myn Vroomaart! o hoe ver waart gy Van tnoode muitzucht aan te kweeken, Door 't Landverdervend Oproer-preeken,

Waar door men 't Graauw trekt op zyn' zy'.

Gy zogt ons niet tot deugd te dwingen, Door onze pligten aan te dringen,

Gelyk als de onbedagte doet, Met ftraf en vloek en wraak te dreigen: Maar ons tot onzen pligt te neigen,

Door de Overdenking: God is goed!

„ Kan

Sluiten