Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jp4, S I T NUFJE»

Zo 'k iemand had om meê te fpreeken, Een Soupirant, of een' vriendin l

Maar niemands liefde is my gebleken, En vriendfchap ken ik even min,

Hoe komt dien dag toch weer ten ende?

Dat weet ik inderdaad nog niet! Waar op zal zich myn aandagt wenden?

Wagt; ik ga leezen uit verdriet.

Wat heb ik aan't gegeeuw, het zuchten?

Ik zoek zo 't mooglyk zy 't vermaak. Ik heb Comedien, en Klugten,

En ook Romans zeer goed van fmaak.

Waarom de Juffertjes meer leezen Dan arme of wel fchatryke liên,

Is door dit voorbeeld klaar beweezen: 't Is, om 't verveelen toch te ontyliên

* HUISI

Sluiten