Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISLYKE ZjAMENfSPRfAAK,

Wys: Liefhebiers van de vrolykheid. DE MOEDER.

Nou Klaartje, hoe zal het zyn, moet hf

Hier dan nog langer maaien? Kom, kom, dat's ook maar talmery;

Nou moetje jou bepalen, 'k Zeg af of aan; my fcheelt het niet;

En wil je by ons blyven, *t Is goed; maar dan zoo zei je Piet

Ook voortaan laaten dry ven.

Doch zoo je trouwen wilt, 't is Wel.»

Ik zal riet niet beletten, Hy is een fchikkelyk gezel;

Ik mag dien Piet wel zetten»

N a hii

Sluiten