Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223 PINXTKRLIE13.

Of menfchenliefde deedt hem denken, Om den beloofden geest te fchenkenj Hy, altoos trouw geweest, Zendt hun den Heilgen geest, Op 't Pinxterfeest,

Terwyl de Apostlen, nu verlaateri Van Jezus, hun geliefdften Vriend,

Al hoopende in den Tempel zaten, En God daar van hen wierdt gedient:

Zo voelen zy, door fchrik omgeven,

De plaats waar in zy waren, beven, Als of -de Lucht, ontitelt Door ftormwind, met geweld Voor by hen fnelt.

Door

Sluiten