Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

256 3UURENPR AATJE.

'k Zoek myn Brood in deugd en eer En door naarstigheid te winnen; Onrecht zal ik nooit beginnen,

'k Hou my aan myn ouwe Leer.

Tryntjebuur, een vry gemoed! Is de winst gering, 'k zal denken Onze Heer kan meerder fchenken,

't Visje is klein, maar 't is toch zoet,

T R Y N T J Ei

Recht zo Grietje, dat's de zaak! Nou, 'k zal alles by jou haaien4 Hoor, en ook terftond betalen,

Zie, dat's my het grootst vermaak.

Nou, 'k bedank je voor de Thee. Groet je man van onzen 't wegen, 'k Wensch je alle bei veel zegen.

GRIETJE.

Ja dat wensch ik jou ook mcc.

.1. SLOT-

Sluiten