Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 5>£ BRAAVE Z00NEN.

T I E T E R.

Of myn Wyf dat ook zal fmaaken! Ze is een regte Vader gek.

'k Weet, dat zal haar regt vermaken; Liever leedt zy zelf gebrek,

Dan den Ouden te zien klaagen,

In zyn' zukkelige dagen, 'k Denk, Jan, dat jy haar wel kent, Geven is haar element l

CHRISTIAAN.

Hou! 'k wil ook myn portie fchenken! Ben ik niet een vry perfoon?

Wat of toch die Broêrtjes denken! Win ik ook geen kostlyk loon,

Alle weken negen gulden?

Zie, ik zal 't ook geenzins dulden Dat het buiten my gefchied: Acht ik ook myn Vader niet?

PI ETER.

Sluiten