Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 DE VERSTANDIGE VADER

Dit hiet W zorgen voor myn kind: Zo kan ze in 't Huwlyk treden

Met eenen man dien zy bemint, Om zyn veritand en zeden.

Zo leert zy, haren overvloed Met oordeel aan te leggen.

Hoe is 't, keurt gy myn oogmerk goed? Wat valt er op te zeggen?

DE VROUW.

Ja man, jy hebt een groot verftand, Dat is niet te weerfpreken:

Je zet jou vrouw maar naar je hand; Zie, dat is weer gebleken.

Ik wou dat ik zo was als jy; Ik heb niet veel gelezen:

Ik zeg zo dikwyls, denk dat vry, Myn Mie zaLjWyzer wezen.

Maar

Sluiten