Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£+ Ö E BEDROEFDE.

Zagen eens myn deugdzame Ouders,• Hoe een heir van zorg my kwelt,

Hoe haar prangent juk myn fchouders' Al te hevig drukt en knelt,

Ach, zy zouden om my treuren!

Mogt my zulk een troofl: gebeuren,

Mogt my zulk een trooft, gebeuren! 'k Denk wel duizendmaal, misfchien 'k Denk wel duizendmaal, misfchien Zullen zy myn arbeid zien, Zullen zy myn arbeid zien! '

o, Dat denkbeeld fterkt myn poogen, 't Geeft my vreugde, troofl;, én moed!

't Valt niet zwaar 't geen m' onder de oogen Van zyn zalige Ouders doet!

En blyf ik myn pligt betrachten

'k Hel»

Sluiten