Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BRAAVE SLEEPERS KNEGT. 227

De fchrift zegt: „ Een barmhartig man „ Heeft deernis met zyn Vee".

'k Ben bly, dat ik wat leezen kan; Hoe zelden ik 't ook deê.

'k Weet dat God, die de heerfchappy Der Dieren ons beval,

Gewislyk onze tieranny Omtrent hun ftraffen zal.

'k Denk dikwyls: Bles is net als ik; Geef my een vriendlyk woord,

Dan doe ik in een oogenblik, Schier alles zo als 't hoort,

Maar zo de Baas onreedlyk is, My uitfchclt, plaagt, en zart,

Dan is 't by my ook alles mis, Dan ben ik ook verhard.

V 2 DS

Sluiten