Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 7? )

de vyanden van den geheelen Staat aantezien; eg wy zyn totdat toppunt van verdwazing gekomen;, dat wy alle de vooroordeelen, inbeeldingen, byzondere begrippen, en enge, kortzichtige wyze Van denken en handelen van deze ééne Stad blindelings overgenomen, toegejuicht, ja zelfs van ftap top ftap alle hare onberadene maatregelen , onaangezien telkens nieuwe en herhaalde nadeelige ondervindingen, gevolgd en aangekleefd hebben, en nog blyven volgen en aankleeven. En wat is hier te gelyk het gevolg van geweeft? Dat wy in dezelfde evenredigheid, naarmate wy deze Stad geloofd en in hare begrippen ons hebben laten overhalen, integendeel ons vertrouwen ontrokken en verlooren hebben voor diegeenen, aan welken eigentlyk de zorg over de algemcene belangens van den Staat is gedemandeerd, en die alleen ook de nodige bekwaamheid en gefchiktheid' hebben otn die belangens naar behoren waar te neemen en te behartigen ; ik meen de Vergadering van H. H. M. en de Generaliteits Collegien, en byzonder ook den Heer Stadhouder. Eene allergevaarlykfte en hoofd-kwaal , die gelyk eene invretende kanker, zyn vergif door het geheele lighaam van den Staat verfpreidt en de edelfte deelen, het eerfte beginzel van leven van onze Conftitutie aantaft, zoo dat uit den voortgang daarvan niet als een onmiddelyk verderf, eene volftrekte Anarchie, te wachten ftond. Maar hoereelc ondervindingen hebben zich fedeurt

Sluiten