Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as)

January van dit Jaar met zoo veel kwaadaartige drift wierd doorgedrongen, dat niemand maar een, ogenblik daaraan twyffelen of eenige zwarigheid daarteegen mocht fchynen te willen opperen. De gevaarlykfte politieke kwaal, na die van eene overmatige verbeelding van onze eige krachten, is eene even dwaze kleinachting van de krachten van onze Vyanden» En welk een onfeilbaar geneesmiddel tegen de laatfte zoo wel als tegen de eerfte kwaal, is niet een Oorlog, en een Oorlog als deze!

Nog eens 3) van het bereekenen of liever misrekenen van krachten. Waren de onze al niet toereikende offchoon dat onmogelyk was! ■

maar in allen gevalle dan zouden het altans die van onze Bondgenoten zyn. Hadden wy niet dc w-yfte maatregelen genomen! Was niet in alles ten overvloede voorzien, door den onfehatbaren raad

ell yver van de grote, Patriotfche Stad! Eerft ■

de Oorlogsverklaring moeft enkel maar bekend

zyn . toen, het ys moeft maar uit het water

zyn, dan zou men machtige vloten uit het Noorden tot onze hulp zien aanvliegen. Was niet Catharina II. de grootmoedigheid zelve ! Waren met alle de Noordfche Mogenheden even gebeeten op Engeland, even reikhalzende om dat Ryk, zoo al niet te verdelgen, ten minften zoodanig te vernederen, dat geen Koopman van A oit wederom

een*-

Sluiten