Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i©4 >

dezelven niet minder gevoelig heeft moeten treffer^ als wy 'er van aangedaan zyn geweeft. Zie hiej den Brief.

( Copia )

„ Wel Ed. Gestr. Heir.

's Gravenha?»

o

den ii Sept. 17Si,

i7 Bevende vat ik de pen op, om UWE. Geftr. in desfelfs qualiteit eene ontdekking te doen, die van het uiterfte gewigt is, zoo dat niet minder dan het welzyn van ons ganfche Land daarvan afhangt, en die alle UWE. Geftr. attentie en waakzaamheid verdient naar zich te trekken. Gave God, dat myne pogingen van die gelukkige uitwerking zyn mochten, dat het kwaad in tyds gefluit en de boosdoenders, zoo niet achterhaald en geftraft, ten minften bedwongen en hunne fnode ontwerpen verydeld mochten worden. Bereid U Mynhcer, om een der ysfelykfte verhalen te ho< ren, waar van de Hiftorie van geen Land, ten minften in dien hogen trap, een voorbeeld oplevert dat enigzins hiermede in vergelyking komen kan.

„ Voor omtrent twee jaren heeft een gemeenc kerel in Brusfel, geen ander beftaan vindende, en

door

Sluiten