Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( '55 )

zeiven tot hiertoe altoos zoo ftandvaftig is by gebleeven; en treed met deze Wapenen in de hand uwen gevaarlykften Vyand, het aTchuwlyk Monfter, 't welk U alle deze gevoelens zal zoeken ts ontweldigen en U te ltorten in uw verderf, treed hem moedig en gefterkt te gemoed, en ziet- hem met alle die verachting, die de godloze toeleg van dezen booswicht van U verdient, ruftig onder de ogen ; zoo zuk gy zyne Wapenen van zeiven hem zien ontvallen, en véréehigt U dan tegen uwen Verdervcr,alseenecnig man,en zoekt hem uitte vinden, om hem niet aan uwe rechtmatige wraak, maar aan die der beledigde wetten en gefchondene Conftitutie op te offeren, dat hy tot een affchrik voor het laatfte nageflacht moge gefield worden, en laat zyne gedachtenis voor U door alle euwen tot een vloek en een afgryzen zyn.

R.

Nu/fa amplius ejl natie- peregrka quam pertimefeamus. Domesticum bellum manet: intus infidia funt; intus inclufum pzriculum ejl; INTUS EST HOSTIS !

Cicero in Catilinain.

De Brief van een Heedendaags Patriot is onder het drukken deezer met dankbaarheid ontfangen, en zal zonder faut in een volgend Blaadje aan onze Leezers meede, gedeelt worden.

N 3 ERRATA

Sluiten