Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 207 )

het vernieuwen van ieder Octroy aan de Bank met vermeerdering geconfirmeert zyn.

Kort na de opregting heeft men veel gefchreeven tegen de Bank, dog een ondervinding van byna een Eeuw heeft de nuttigheid daarvan beweezen, en de fynft gefponnene redekavelingen zyn tegen de experientie niet beftand geweëft. Evenwel is de Bank, door haare groote en voordeelige entreprifes, welke altoos favorabelft in Oorlogs-tyden en by fchaarsheid van geld zyn, dikwyls om meerder Capitaal verleegen geweeft; zo dat A°. 1697, 'er een tweede Subfcriptie geweeft is van cC i,o©2,000. — A°. 1708 is het Capitaal geaugmenteert tot <£. 4,402,343. — A°. 1709 heeft men ingeroepen 15 per Cent, — A°. 1710 heeft men ingeroepen 1 o per Cent, zo dat het Capitaal' geaugmenteert was tot cA. 5,560,000. — Van het jaar 1710 tot 1746 is het Capitaal van de Bank aangegroeit door diverfe Subfcriptien en Inroepingen tot de fomme van cC 10,780^000 Sterl., welke het tegcnswoordige Capitaale Fonds van de Eank van Engeland uitmaakt, toebehoorende aan alle de Proprietairen of Crediteuren van gemelde Bank, welker Dividend gevarieerd heeft na de grooter of geringer winften in haare entreprifes als Casfiers of Bankiers, wiens directie zeer gepreezen word, en in wiens faveur veele goede wetten gemaakt zyn. A°. 1729 was het Dividend 5I per S $ Cent,

Sluiten