Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

Zijt getrouw tot den dood, en ik zal u geven de kroont des levens.

openb. II: 10.

HET LOON VAN EEN' STANDVASTIG EN GODSDIENST.

Offchoon wij verpligt zijn, de deugd en den godsdienst om zich zelfs wille te beminnen , en de uitoefening daar van reeds eene genoegzaame belooning is; heeft God nogthans , met de hoogfte wijsheid , door de voordeelen, welken aan de betrachting van de edelfte pligten onzes uitmuntenden godsdiensts vast zijn, ons des te fterker tot deugd en godsdienst willen aanfpooren , daar toch het uitzigt van winst of voordeel meestal het beweegrad is van onze daaden. Zo zag moses op de vergeldinge des Ioons, en zo heeft onze Heiland het kruis veragt, de fchande gedragen , maar voor de glorie, die hem was voorgefteld. De Apostelen vermaanen ons, om te jagen naar den prijs, ons mannelijk te houden in den ftrijd, nadien genen dan wettige ftrijders gekroond zullen worden (*> Dit, mijne Medechristenen 1 is derhalven eene

O) s Tim. u. j.

II. deel. Ddd

so.

Sluiten