Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

It KORTE INHOUD der VERTOOGEN

N°. 12. ONZE VERPLIGTING OM HET WAAR GELUK VAN ONZEN NAASTEN TE BEVOORDEREN.

Bladz. 89.

13. WET BEVEL GODS AAN ABRAHAM, "OM HEM

ZIJNEN ZOON TE OFFEREN. . „ ^7.

14. DE DOOP DER KINDEREN. . . ^5.

15. MM 1*1 PM OVERWEGING van DEN KINDER¬

DOOP n3>

16. DE VERHEERLIJKING VAN CHRISTUS op DEN

BE R G.- ... . # WI

17. DE VERLOCUËNlfio DER WERELD. 129. IS. NOODZAKELIJKHEID DER HEILIG MAAKING.

137-

19. DE DOOD EEN ZEGEN VOOR DEN CHRISTEN.

145*

20. DE CHRI.'TEN MOET ZICH VOOR ALLE ZON-

DEN WACHTEN. . jj J

51. DE GEBOORTE VAN JËSUS DE GROOTSTE

VREUGD VOOR EEN' CHRISTEN. . |<fl.-

52. OVERDENKINGEN.VAN EEN' CHRISTEN OVER

HET AFGELOPEN JAAR. . . Igp>

23. IET BIJ DE INTREDE VAN HET JAAR 1791.

l77'

24. HET VOETEN DEKKEN. . , x%$,

25. DE WEDERKEERENDE HERDERS VAN BETH.

LEHEM. . . . ' m lp3>

N°. 26.

Sluiten