Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND*

SV\ zó.

Zalig zijt gij als u de menfchin fmaaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u [preken, om mijnent wille.

m att h. V: ii.

HET LIJDEN OM DE ZAAK VAN CHRISTUS.

waarde godsdienstvriend!

T k zeg u hartelijk dank voor u beduur, mij in No. p.

gegevèn. —- Mijn ziele is 'er door gerust gefield. Ik heb federt de dierbaarheid van het euangelie gezien, en leeve nu vrolijker ter eere van mijnen God. Maar dat mij het leven weder bitter maakt, ik moet nu daaglijks veele fmaadheden lijden; men noemt mij een ketter, iemand die afwijkt van de waare leer des Bijbels, mijn Dominé zelfs lastert mij; offchoon hij mijne redehen niet kan wederleggen. — Ik zeg, dat het eene eere is voor christus zake te lijden, dit gezegde befpotten ze. — ó Verflerk mij in dat gevoelen. Gij fchijnt van God beflcmd te zijn, om mij op het hemelpad, door uwen raad te geleid, n — Sn de eeuwigheid zal ik 'er u nog voor dank betuigen. In die verwachting ben ik ÜEdls heilwenfchende broeder

in christus jesus }V...„ cornelis...

Wij zullen der. welméenenden cornelis onzen raad niet onthouden, maar hem en allen die om de zaak van christus lijden, trachten nuttig te zijn.

III. deel. CO Wij

Sluiten