Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C f=>6 )

Natuurgenooten ! zingt met mij

Een Sterflied op den tijd; Ons afgebroken Vreugdetoon

Zij d' Eeuwigheid gewijd ; De glans, die ginds van agter 't Graf

Der zwijgende Eeuwen bloost, Is d'ecrfte ftraal des moigenftonds,

Die 't wachtend oog vertroost, Verrukkend blinkt die zagte ftraal,

Die ftraal der Eeuwigheid ! Daar ze op de wolk van 't Stof des doods

Een' purpren weerglans fpreidt, Natuurgenooten ! zingen wij,

Pees rusrclooz' wendende aard, Die teig van eeuw'ge liefde en magt —

Dit proukwerk Gods! verjaard. , Pe .Seppdis juichten, toen ze uit 't niet • ... j Zoo, fchoou was faamgcftoldj I

Vangt de echo van dien welkomgroct,

Die door 't heelal nog rolt. ' ,1 J«" I

Sluiten