Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22S )

Bewondrende Eerbied treft mijn zie!, —

Ik gloei door 't zelve Vuur, Dat U ontvlamde , O Godjijk Choer ï

Bij 't vesten der natuur. Dees Wereldbol, door 't gloeiend licht

Der fchoone Zon beftraald! Dees grootfche trek in 't wordingsplan,

Door Wijsheids - hand gemaald ! Dees Wereldbol, - in 't Godlijk oog

Eeu ftip flegts van 't geheel! Vertoont mij de eeuw'ge Majeltek ,

In 't ftoutst gefchetst tafreel. Al de Eeuwen went'Ien om haar as,

Zij fchokt niet uit haar' kring, ó Aardbol! de Engel leest Gods roem,

Nog in uw wenteling. Gij hebt op nieuw uw loop voltooid,

Wij nad'ren de Eeuwigheid; Gij word nog door deneerften wenk

ÜW! Scheppers voord - geleid.

Die

Sluiten