Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND»

SY°. zo.

En zijne huisvrouw zag agter hem om, en wier at een zoutpilaar. (*)

gen. XIX: 26.

LOTHS HUISVROUW.

Wij hebben onlangs onzen Mede - Christenen iet over. loths character medegedeeld. — Thands wordt ons verzocht , om over de bovenflaande woorden, behel-, zende de ondaad en de daar op gevolgde ftraf van loths huisvrouw, eenig licht bij te zetten. Daar wij ter verlichting van Bijbelminnaaren arbeiden, voldoen wij volvaardig aan dit vriendelijk verzoek.

Onze vraag, die wij moeten beandwoorden is deze: waarin heeft het eigenlijk misdrijf dezer vrouwe beftaan ? moses zegt: zij zag achter hem om — dan, 't is niet waarfchijnlijk, dat het bloote omzien naar de ftad Sodom

al-

CO Da the leest: zij lleef in it aardt vast Jlaan.

III. deel. Cg

Sluiten