Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 285 )

zonde heeft in zijn Woed, dat die gerechtvaardigd is ; dat zij .een verzoend Vader in christus vinden , dat God zich als zodanig bekend maakt in het euangelie — en zij als zondaars , op zijne verklaring , vrijmoedig tot hem mogen komtn.

Hier in zijn de Apostelen alle Euangelie - gezanten voorgegaan ; maar veelen hunner Opvolgeren zijn , helaas ! van hun fpoor geweeken , en hebben de kragt van het Euangelie noch gevoeld, noch anderen gepredikt. De beftendige leer der Kruisgezanten was christus met alle zijne Volheid — Dien boden zij aan alle zondaaren aan — als het eenig middel der verzoening , als den weg ten leven ! Zo predikte petrus: Dezen geven getuigenis alle Profeten , dat een ijgelijk, die in kern gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijnen naam. (*) Dus paulus: zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt. ——, En (dat) van allen , daar van gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van moses, door dezen een ijgelijk , die gelooft , gerechtvaardigd wordt, (f) Dit gewigtig ftuk heeft hij vooral in zijne treffende brieven aan de Romeinen en Galatiers redenkundig betoogd, tegen alle bedenkingen geftaafd, en daardoor de waare leer van het euangelie, ter eere van God en jesus christus, in haaren luister doen fchitteren. —— Alle eerfte Euangelie-dienaars predikten een' Gekruisten ■ ii allen voldeeden zij aan dien last , hun door jesus gegeven: gaat heen door de geheele wereld , predikt het euangelie allen creaturen; dia geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zaltg werden ; maar die piet geloofd zal hebben , zal verdoemd worden. (§) Hierom predikten ze eok in den naam van hunnen godlijken Meester. Dit was hunne taal: wij bidden u van christus wegen: laat u met God verzoenen! —— Niemand

wierdt bij hen uitgefloten hun voorftel was aan alle

zondaaren — wij verkondigen christus , als de hoope der heerlijkheid, vermaanende een ijgelijk mensch en loerende een ijgelijk mensch, in alle wijsheid, op dat zij

zau->

CO Urn*. X: 43-

ft) Hand. XIII: 38, 39.

(S) Mare. XVI: 15, 16.

Na 4

Sluiten