Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 308 )

aartsvaderlijk offeren de huisvaders in eigen perfoon; ■(*) en de gerichten zijn , naar de gedaante dier tijden , enkel gerichten van Emirs, (f) Aan de twistende Wijzen worden Openbaringen Gods bij nagt gegeven , en droomen hebben nog de waarde van inwendige godfpraken, zo als ten tijde van abraham, isaak, jacob en jozef, van welke zij na moses vervielen. Men was nog aan de voorftelling van Gods verfchijningen gewend ; en volgends dezelve kon hij op het einde van zijn werk ook God laten verfchijnen. —— Het geheele boek beflaat uit Arabijche fpreuken , zo als zij onder de Arabifche-

Wijzen gewoon waren. - Ook ftaat Arahièn in het

zelve als een groot beeld voor oogen. ' De dichter

moet dus zeker zijne verbeelding in Arabien gevormd en befchaafd hebben. De dieren der woestijn , de leeu¬

wen en woudezels vervullen fteeds zijn oor; heeken en rivieren verdroegen overal voor zijne oogen;. het gefebrei des bloeds roept voor hem wraak , en wil niet opdroogen voor het gewroken is; Arabifche armoede en weltevredenheid , reizende horden en Karavaanen , roovers - benden en hol - bevvooners ontmoeten elkai»der overal. Schoon, gelijk voor het Arabisch herdersvolk onder den blooten hemel (en niet zo als aan' eenen Hebreër in fteden befloten) gaan voor job de fterren op, en de dageraad drijft de Roovers-benden naar hunne holen te rug, gelijk nog heden de Bedouinen, die in Ara-.

bien voor den dageraad op roof uitgaan. De fijner

kenmerkende trekken, in zijne tekening der beelden, zul-

ïn n°g meer kragt Van bewil's hebben. Vorften zwijgen Ifil als job fprak, en Edom was, volgends moses, ook. een Vorftenland, en welk gewest behalven dit? De zwervende Herders, (Nomaden) van zijn boek , zijn gezeten en drijven den landbouw, juist als in Edom. De huisgezinnen der Emirs drinken wijn, zo als van esaus nakomelingen , en niet van andere Arabieren, te wachten was, nadien e.'AU naar bet voorbeeld van zijnen Vader isaak, reeds de flrenge eenvoudigheid der herders-zeden, verlaten hadt, en Idumaa , wegens zijne edele wijnftokken , heinde en veer vermaard was. De Jordaan is hem eene hoofdrivier, als eenen inwooner van dien oord ; de

Ct> >* x«i: 96 • 3IX»I.'4. XXXI: 13.

Sluiten