Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 320 )

Vrolijke gedachse op onze reis naar de eeuwigheid!

Gij treurt fonrs, mijn Medereffiger! over het verval van uw lichaam; geen nood! jesus leefc ! hij heeft den dood zijn prikkel ontweldigt, het doodsdal door het licht zijner beloften vervrolijkt, en u ter zalige onfterflijkheid bereid: dat pad is nu effen , hij is u voorgegaan, en haast zult gij hem volgen. — Misfchien morgen — misfchien dees dag — dit uur! — uw jesus kent den tijd, die voor

n het beste is. Ga gemoedigd op uwen weg voord

ieder ftapjeti nadert gij — zing op uwen weg lustig op:

Jesus keft, en ik zal leeven!

Jesus leeft! de dood is dood!

Jesus leeft, en helpt in nood! Reizang rol langs Sions dresven!

'k Hoor den troost- en zegeloon,

Jesus leeft! hij klimt ten troon!

Kom zie voor uit, mijn Christen! befchouw op het Veld der opftanding uwen jesus met alle menfchen — en ook daar zullen wij ftaan! Hoe zult ge daar juichen, verlosten des Heeren! Gij deelt in zijne heerlijkheid! gij zegeviert over uwe vijanden — over uwe vervolgers — draagt kroonen en vaart in het midden van den wereldbrand met uwen Koning opwaards naar dat Vaderland , waar ■vrede en vrijheid heerfchen -— en geen dwingelanden u immer zullen benaauwen.

Te Amfterdam, bjj M. de BRUIJN, in de Warmoeslhraat.

Sluiten